Blog

Online Training en e-Coaching Tips

Moordstrategie om management buy-in voor je training te krijgen

15 september 2015 9:05 door
Balloons in Rocky Landscape

Foto credits: Daniela Cuevas, published under CC

Catherine schrijft: “Ik heb geweldige trainingssessies meegemaakt waar de manager of medewerker aan het einde helemaal enthousiast is en het geleerde in de praktijk wil brengen, om vervolgens te merken dat hun baas hun voortgang blokkeert. Wat kunnen we daaraan doen?”

De enige manier om dit tegen te gaan is door management buy-in te verwerven (dus steun van het management). Het verkrijgen van management buy-in is cruciaal voor het succes van je training. Het bepaalt voor een groot deel de motivatie van je deelnemers. De transfer van training, d.w.z. het toepassen van de nieuw verworven vaardigheden op de werkvloer, kan gehinderd worden als het management niet bereid is de noodzakelijke veranderingen door te voeren – dat is waar Catherine het over heeft. En tot slot, als het management jouw training ziet als een kostenpost in plaats van een strategische investering, is de kans groot dat jouw baan op de tocht staat als het bedrijf een moeilijke tijd in gaat. (meer…)

Geef reactie

Transfer van training leren beheersen (waarschuwing: eng onderwerp)

8 juni 2015 9:10 door
Poppy in field

Foto credits: Tony Smith, gepubliceerd onder CC

Transfer van training is een heel eng onderwerp voor veel trainers omdat het gaat over de effectiviteit van je training. Je kunt een fantastische trainer zijn en de resultaten van je evaluatieformulieren kunnen geweldig zijn. Maar dat betekent allemaal niets als jouw training niet in de praktijk gebracht wordt. Een effectieve training zorgt ervoor dat je trainees ook effectiever zijn op de werkvloer.

Dus hoe leer je als trainer de master transfer van training beheersen?

Voordat je ook maar start met de training

De transfer van training maximaliseren start al voor de feitelijke training. Bereid je voor door het management mee te krijgen. Zorg ervoor dat alle trainees weten dat ze geacht worden de vaardigheden toe te passen op de werkvloer. Niets maakt dat duidelijker dan een lijnmanager die ze vertelt dat de trainingsresultaten bijgehouden worden (de stok achter de deur) en dat het verbeteren van je vaardigheden goed is voor je carrière (de worst).

Verder kan je vooraf al een kennisbank aanleggen. Je kunt bijvoorbeeld how-to video’s van 2 minuten maken. Zorg ervoor dat iedere trainee precies weet waar ze de kennisbank kunnen vinden. Met dat doel kan je ze bijvoorbeeld een verplichte opdracht laten doen die gaat over één of meer video’s voordat de training begint. Als je de kennisbank bewaart in een online trainingsplatform (ook wel bekend als een elektronische leeromgeving of lms), dan kan je de voltooiingsgegevens voor de opdracht makkelijk bijhouden. Wat het ook weer makkelijker maakt om het management mee te krijgen.

Gedurende de training

Sea of poppies

Foto credits: Neil, gepubliceerd onder CC

Laat je trainees kennis maken met de training-tools die ze na de training zullen blijven gebruiken. Dadelijk meer hierover.

Oefen zoveel mogelijk van de vaardigheden, taken, of wat het onderwerp van de training ook is, gedurende de feitelijke trainingssessies. Met dat doel zet je de theorie online zodat trainees de onderliggende concepten en ideeën buiten de training kunnen leren beheersen.

Het enge deel: na de training

De evaluatieformulieren zijn ingeleverd, maar je bent nog niet klaar! Sterker nog, nu moet de transfer van training worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit is het enge gedeelte, maar hier volgen een paar tips om de angst weg te nemen.

Organiseer een online forum

Zorg ervoor dat experts (senior medewerkers of professionals van buiten de organisatie) deelnemen aan een online forum. Stimuleer de trainees  om vragen te blijven stellen in het forum, zelfs na de training. Een forumbericht kan ook een korte beschrijving zijn van het probleem waarmee de trainee geconfronteerd wordt. Je kunt de experts uitnodigen om hun mening te geven over de kwestie.

Leerlogboeken

Laat iedere trainee een leerlogboek bijhouden als instrument om te ontdekken wat het verband tussen de praktijk en hun training is. In het logboek houden ze bij:

 • wat er gebeurd is (observatie)
 • wat er verbeterd kan worden (reflectie)
 • hoe het van toepassing is op wat ze geleerd hebben (het verband)
 • persoonlijke doelen over hoe te handelen bij een soortgelijke situatie in de toekomst
Poppies in a field

Foto credits: Meena Kadri, gepubliceerd onder CC

Reminders en oefeningen na de training

Verstuur reminders van best practices, vuistregels, of concepten. Een reminder kan een simpele sms zijn, een tweet (een Twitter-bericht) of een email.

En nogmaals, een forum, leerlogboek en reminders kunnen allemaal worden ondergebracht en gefaciliteerd binnen een online training platform.

Conclusie

De belangrijkste les hier is dat de transfer van training enorm verbeterd kan worden door in contact te blijven met je trainees na de feitelijke trainingssessies. Dat klinkt toch niet zo heel erg eng?

Geef reactie

Geef je training-evaluaties een stroomstoot

9 december 2014 9:00 door
Photo Credit: John Fowler, published under CC.

Foto door John Fowler, gepubliceerd onder CC.

Wat is jouw doel binnen de organisatie? Waarom huren ze jou in om hun mensen te trainen? Uiteindelijk is dat om de doelstellingen van de organisatie te bevorderen. Die doelstellingen kunnen heel divers zijn, van meer winst maken (bijvoorbeeld binnen een commerciële ondernemening) tot mensen in nood beter helpen (bijvoorbeeld door het verstrekken van humanitaire hulp).

Maar hoe weet je of jouw trainingen per saldo echt bijdragen aan het eindresultaat? Je evalueert je trainingsresultaten met het oog op de voorgenoemde doelstellingen van jouw klant. Met de komst van het het wereldwijde web, en recentelijk mobiel internet, is dit een stuk makkelijker geworden.

Niet alleen heb je nu volledig geautomatiseerde toetsen om de effectiviteit van je training te meten, maar je kunt ook betere instrumenten gebruiken voor de ‘transfer van training’. Dat wil zeggen, je kunt testen of je trainees de nieuw verworven kennis en vaardigheden toepassen op de werkvloer. Maar voordat we daar op ingaan, kijken we eerst naar de stappen die er benodigd zijn om je training-evaluaties een stroomstoot te geven.

 1. Ten eerste moet je de doelstellingen van de organisatie achterhalen. Als het management, of de klant, niet bereid is om die informatie met jou te delen, vraag ze dan: Hoe kan ik jouw helpen bij het behalen van je doelstellingen door een effectieve training te ontwerpen, als ik niet weet waar jij op mikt? Dit is ook het moment voor het management om een nulmeting te verrichten: hoe doet de organisatie het op dit moment, m.b.t. de doelstellingen?
 2. Vertaal de doelstellingen van de organisatie naar werknemers-competenties. Wat worden de werknemers geacht te weten of te doen en welke vaardigheden hebben ze daarvoor nodig? Raadpleeg ook de werknemers zelf. Vraag de werknemers “Wat moet je leren om je werk nog beter te kunnen doen?” Gebruik een geautomatiseerde enquête om die informatie te verzamelen, maar ontlok de antwoorden via open vragen.
 3. Meet het gat tussen de vereiste competenties en de huidige vaardigheden- en kennisniveaus. Dit behelst dat je eerst meetinstrumenten ontwikkelt, zoals assessments, toetsen en 360 graden feedback.
 4. Als je eenmaal de norm vastgelegd hebt, en de huidige afwijking van de norm (om het maar eens zo te stellen), ben je klaar om je training te ontwerpen. Je training zou er op gericht moeten zijn om het gat tussen de vereiste competenties en het huidige niveau van kennis en kunde te dichten. Houd wel in gedachten dat je trainees, als groep, kunnen beschikken over verschillende niveaus van competenties. Idealiter is je training dus adaptief van aard en richt die zich op de individuele behoeften van de trainee. Online training is hier heel geschikt voor, maar misschien niet toepasbaar voor meer praktische trainingen.
 5. Voer de feitelijke training uit. Begin met refereren aan de input die je gekregen hebt van de werknemers toen je ze vroeg wat ze wilden leren. Aan het einde van de training gebruik je een geautomatiseerde enquête om de training te evalueren.
 6. Evalueer het leren en gedrag. Hebben de trainees feitelijk nieuwe vaardigheden en kennis verworven? Passen ze hun nieuw verworven competenties toe op de werkvloer?
 7. Evalueer of de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd zijn. In stap 1 is de nulmeting verricht. Vraag enige tijd na de training aan het management of er een merkbare verbetering is opgetreden. Is er sprake van een rendement op de investering die voor deze training gedaan is?

Geef je evaluatieniveaus een stroomstoot

daytime_lightning-289x300

Foto door ed ouimette, gepubliceerd onder CC.

Heb je Kirkpatricks 4 evaluatieniveaus herkend in de bovenstaande lijst? Als je niet bekend bent met zijn werk op dit gebied: het is een taxonomie van criteria (niveaus) om training te evalueren. Hier is een kort overzicht van de evaluatieniveaus:

 1. Reactie: hoe wordt de training ontvangen? Gebruik een enquête om hier achter te komen.
 2. Leren: wat hebben trainees geleerd? Gebruik een gedegen online toets om die vraag te beantwoorden.
 3. Gedrag: passen ze hun nieuw verworven vaardigheden en kennis toe op de werkvloer?
 4. Resultaten: behaalt de organisatie zijn doelstellingen dankzij de training?

Niveaus 1 en 2

Niveaus 1 en 2 (reactie, leren) zijn traditioneel de makkelijkste evaluatieniveaus. Je kunt pen en papier gebruiken om de gegevens te verzamelen. Een elo (elektronische leeromgeving, ook wel lms – learning management system – genoemd) heeft als voordeel dat de gegevens gecombineerd kunnen worden met andere opties. Als bijvoorbeeld een online toets (niveau 2) aantoont dat de vaardigheden van een trainee te wensen over laten, kan de elo onmiddellijk aanvullende online training aanbieden om het probleem te verhelpen. Als alle trainees het slecht doen op deze toets, moet je natuurlijk eerst nog eens heel goed naar je training-ontwerp kijken.

Evaluatieniveau 3

Traditioneel vindt evaluatie van niveau 3 (hoe wordt de training toegepast op de werkvloer?) plaats door de manager te laten vragen: “Herinner je je die training nog waar je een paar maanden geleden naartoe ging? Pas je die toe in je werk en zo ja, geef me dan een voorbeeld.” Of, formeler, door assessments te doen.

Hier zijn een paar aanvullende ideeën, mogelijk gemaakt door het web, en gemakkelijk gemaakt door mobiele apparaten:

 • Geautomatiseerde 360 graden feedback: stuur berichten uit naar andere werknemers dat ze online feedback formulieren in moeten vullen voor hun collega. Hetzelfde geldt voor andere vormen van assessment: zet ze online, dat maakt het makkelijker om de gegevens te verwerken.
 • Online interactieve training: plaats de theorie achter de training online (dit is niet van toepassing op sommige praktische trainingen). Laat de deelnemers zich voorbereiden op de face-to-face sessies door ze online uit te nodigen en ze te wijzen op de online documentatie en interactieve training. Na de training houd je bij wat het gebruik is van de interactieve online training. Dit geeft je een indicatie of trainees echt proberen om de training op de werkvloer toe te passen.
 • Online werk-gerelateerde instrumenten: bied instrumenten aan om de gewenste gedragswijziging te ondersteunen; meet het gebruik van die instrumenten. Neem een sales presentatie als voorbeeld. Om deelnemers te trainen voor een sales presentatie heeft de trainer een checklist gemaakt. Plaats die checklist weer online. Maak er een makkelijk bereikbaar instrument van en houd bij wie de checklist gebruikt en hoe vaak.
 • Faciliteer interne training (peer training): bied instrumenten aan om informatie te verspreiden onder collega’s. Dragen je trainees hun kennis en kunde over aan collega’s, terug op de werkvloer? Houd de gegevens bij om het lange termijn succes te meten.

Evaluatieniveau 4

lightning_green_hills-300x238

Foto door Ken, gepubliceerd onder CC.

Niveau 4 evalueert of de training het behalen van de doelstellingen van de organisatie versterkt of bewerkstelligt. Dit is eigenlijk de taak van het management maar het zou jou als trainer ook minstens ten dele moeten interesseren. Namelijk voor wat betreft de vraag of de investering in de training z’n rendement oplevert.

Tot slot is het handig om te weten dat er competentie-management software bestaat. Dit is een instrument om bij te houden welke competenties een werknemer heeft. Sommige elo’s (elektronische leeromgevingen, ook wel lms of learning management system genoemd) bieden die optie eveneens aan. Het is makkelijker om het succes van de organisatie in verband te brengen met de kennis en vaardigheden van de werknemers met behulp van competentie-management software.

Geef reactie
Gratis checklist!

Vul het formulier in en ontvang de gratis checklist met 5 stappen om meer klanten te werven met je online trainingsplatform!

Naam:
E-mail: *